กำลังนำท่านไปยัง
http://news.iium.edu.my/2014/09/03/favelle-favco-secures-cranes-order-worth-rm119-9m/