Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | แผ่นที่ตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | อาคารสมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | เพลงดุซงญอสันติภาพ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 002
Visitors : 74502

เยาวชนคนเก่ง
 

 

 

ช่วงวันใหม่กับอาหารอร่อยๆประจำหมู่บ้าน               

                ในหมู่บ้านดูซงญอมีอาหารที่ขึ้นอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าวยำร้านสตอปา ข้าวเหนียวปิ้ง แต่วันนี้จะขอแนะนำของหวานที่คล้ายขนมโดนัทที่ชาวบ้านเรียกว่าขนมบ่วงหรือขนมบาเดาะ

                ขนมบาเดาะของหมู่บ้านแห่งนี้สามารถสะกดรสลิ้มอันโอชะของผู้คนรอบหมู่บ้าน คงไม่พ้นของนางคอตีเยาะ ตาปู ผู้เชี่ยวชาญในด้านขนมหวานประจำบ้านบาโงงือบา มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี

                นางคอตีเยาะ ตาปู เล่าว่า ส่วนผสมที่ใช้นั้นมี แป้งข้าวเหนียวมะพร้าวอ่อนขนาดปานกลาง เกลือ น้ำตาล น้ำ และน้ำมันพืช

                เริ่มต้นด้วยการผสมน้ำกับแป้งข้าวเหนียวและมะพร้าวอ่อนเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปั้นขนมเป็นวงกลมและเจาะรูตรงกลาง จากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน แล้วนำลงไปทอดให้สุกระหว่างนี้ให้จัดทำน้ำเชื่อมโดยการต้มน้ำผสมน้ำตาลให้เข้มข้นให้สังเกตว่าน้ำจะเป็นพ่อตรงกันกระทะเป็นอันว่ากำลังเหมาะที่จะใส่ขนมที่ทอดเรียบร้อยแล้ว

                จากนั้นใส่ขนมที่ทอดลงไปในน้ำเชื่อมปรับไฟให้อ่อน กลับขนมไปมาให้ความหวานเข้าแทรกทุกอณูของขนม แล้วยกมาวางบนภาชนะเพื่อรอให้น้ำตาลแห้งเป็นเกล็ด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน

                เคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การเลือกมะพร้าว หากมะพร้าวอ่อนไปจะส่งผลให้ขนมเหนียวเกินไป แต่หากมะพร้าวแก่เกินไปก็จะทำให้ขนมแข็งทื่อไม่รับประทาน ทุกวันนี้ขนมชนิดนี้สามารถหาทานได้ และยิ่งดีกว่านั้นก็คือวิชาอาหารนี้มีผู้สืบทอดโดยทายาทของเขา

                เรื่องราวที่เล่าขานนี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ

                ความสุขสำหรับผู้เขียนคือ การมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วมองอย่างละเอียด จะเกิดความลึกซึ่งและความเข้าใจในตัวตนของการเป็นหมู่บ้านที่ตนเองเกิด          

                ต้นไม้บางต้นอาจใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกัน

                บางต้นอาจมีมูลค่าสูงเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่...บางต้นไม่อาจทำประโยชน์ใดๆได้เลย

                นกน้อยหากขาดต้นไม้ก็จะปราศจากการเป็นผู้ให้

                กล้วยไม้ที่สวยงามก็มิอาจเกิดอยู่ได้

                ดังนั้น คนเราจึงต้องร่วมมือกัน ปลูกต้นไม้รอบตัวเราให้งอกงามและสูงใหญ่ ให้อากาศและความน่าร่มเย็น พร้อมๆกับปลูกต้นไม้ใน               ใจคน ที่เรียกว่าความรักและความเมตตาเพราะสิ่งเหล่านั้นส่งผลให้คนเราเป็นพิเศษ ให้ มากกว่าคนรับ

                คนในหมู่บ้านแห่งนี้...เป็นเช่นนั้น...

อ้างอิง : มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ,Love Land ดินแดนแห่งรัก เรื่องสั้น ๒๐ นักเขียนเยาวชนชายแดนใต้.กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่ ๒๕๕๒ ๒๑๖ หน้า . สีตีรอฮานา บือซา หน้า ๑๕๗-๑๗๑

http://www.bangkokbiznews.com

 


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com