Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | แผ่นที่ตำบล | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | อาคารสมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | เพลงดุซงญอสันติภาพ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์'ศิลปินชื่อดังคนดุซงญอ'
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหยื่อเหตุการณ์ ๕๑ 'ณ บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link


free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 84574

ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike

  

 

ชมรมจักรยานดุซงญอ ไบด์

 

Dusongyo Bike Club

 

2016

 

 

  2015

          

               

              ชมรมจักรยานดุซงญอ ไบด์ Dusongyo Bike Club กำเนิดจากหนุ่มสองคน คนแรกชายวัยสูงอายุ ๖๐ กว่าปี นามว่าสมาน   หะสาเมาะ(เปาะมัง)  กับชายวัยฉกรรจ์ นามว่า     อับดุลรอห์มาน พรหมแก้ว (บัง) ปั่นมา ๑๐ กว่าปี ปั่นเช้า ปั่นเย็น ผ่านหมู่บ้านต่างๆในตำบล อำเภอ เป็นที่แปลกตาของคนทั่วไป เขาปั่นเพื่ออะไร เป็นที่สงสัยของคนบ้านๆตามประสาคนมองโลกในฉบับมุมมองตนเอง  สองหนุ่มนี้ไม่แคร์คนอื่น ปั่นเช้า ปั่นเย็น จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว มีหนุ่มหน้ามนต์ขอปั่นร่วมทีมนั้นนามว่า ชารีฟ หะยีซำซูดิน ตามมาด้วยหนุ่มมาดเข้มเพื่อนซี่ (อ.ซารีฟ ) มีนามว่าซัมรี หะยีมือลี 

 

ปั่น ปั่น ปั่น ปีที่ 11 มีหนุ่มหน้าหยกคนหนึ่งปั่นฉายเดียว มีนามว่า มูฮำมัดตัรมีซัม  อาบู (ผอ.มิง)  จนสมาน เข้าไปถามว่า ปั่นกับเรามั้ย คนเดียวปั่นไม่สนุก และแล้วหนุ่มหน้าหยกก็เข้ากลุ่มสมานกับบัง  ตามมาด้วยคู่ซี่สมัยเรียนกับ ผอ.มิง คนนี้จอมอึดสุดๆลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนักปั่นทีมชาติ นามว่าอะห์หมัดซานาดี    แวอารง (ผอ.ดี) ตามมาด้วยหนุ่มช่างเก็บตัวคนหนึ่งนามว่ามามะรอยาลี ดีเยาะ ซื้อจักรยานแต่ก็ไม่ได้ปั่นกับเขาหรอก แบบว่าซื้อมาเก็บ  จนมีหนุ่มอีกคนก็ปั่นออกมา

ร่วมกลุ่มกับเขาด้วยอีกคน หนุ่มมาดนายแบบสุดเท่ห์ นามว่า ฮาวารี ดอเลาะ คนนี้ถือว่าขาแรงก็ว่าได้ ปั่นไปปั่นมา หนุ่มอ้วนท้วมคนหนึ่ง คิดนานกว่าจะปั่น นามว่า  ฮาลูซี บือซา  ก็เข้าร่วมก๊วนแก๊งปั่นกับเขาด้วย จนเป็นที่มาของทีมจักรยานมีนามว่า ชมรมจักรยานดุซงญอ ไบด์  เมษายน  ปี 2014 ก่อตั้งชมรมจักรยานอย่างเป็นทางการ มีสมาชิกชมรมเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบัน ทีตั้งชมรม ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ไลน์กลุ่ม  ชมรมจักรยานดุซงญอ การร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว ทำให้ชมรมเป็นที่รู้จักในนามชมรมจักรยาน ดุซงญอ ไบด์ จากบัดนั้น ถึงบัดนี้

 

กิจกรรม ๖ ก.ย. ๒๕๕๘ 

  

การจัดกิจกรรมเด่น ของชมรมจักรยานดุซงญอ ไบด์ มี ๒ กิจกรรม คือ

 

 

 

๑.กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ‘ดุซงญอร่วมใจปั่นสานสัมพันธุ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม   ๒๕๕๗'   ( 2014 ) เส้นทางปั่นผ่านระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร

 

๒.กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ รณรงค์ปั่นเพื่อสขภาพสานสัมพันธุ์  ตำบลดุซงญอ ๒๕๕๘'  ( 2015 ) เส้นทางปั่นระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร

๓.กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ 'ค่ายจักรยานเพื่อสุขภาพ ตำบลดุซงญอ ๒๕๖๐' ( 2016 ) เส้นทางปั่นระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร

 

 


2014

                                           

 2014

 

ที่มา ; นายฮาลูซี บือซา เลขาฯและสมาชิกชมรมจักรยานดุซงญอ ไบด์  และหรือ admin  ๒๕๕๘. ๐๘๙ - ๒๙๕๒ - ๗๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com