Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | แผ่นที่ตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | อาคารสมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | เพลงดุซงญอสันติภาพ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 003
Visitors : 77607

ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ

 

 ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลดุซงญอ

ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลดุซงญอหลักๆประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วิ่ง เดิน เซปักตะกร้อ กีฬาพื้นฐานที่ออกกำลังกายโดยไม่ต้องเสียเงินคือ การวิ่ง การเดิน มีรองเท้าเก่าๆสักคู่ กางเกงวอร์ม เสื้อคอกลมแค่ตัวเดียว ก็ออกเหงื่อกันได้ทุกเช้าเย็นแล้ว บางคนชอบวิ่งรอบๆชุมชน บางคนชอบวิ่งบนถนน และบางคนชอบวิ่งสถานที่ราชการ เช่น อบต. โรงเรียน เป็นต้น

 

กำเนิดชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลดุซงญอ

การออกกำลังกาย วิ่ง กลายเป็นเทรนออกกำลังยอดนิยม ประจำปี 2561  การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย วิ่งหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอื่นๆ ในชุมชนตำบลดุซงญอเท่าที่จำความได้นั้น มีลายคน แต่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เก็บข้อมูล ว่าในชุมชนนิยมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้านได้บ้าง เช่น เล่นฟุตบอล เซปักตะกร้อ วิ่ง เดิน ปั่น ในที่นี้จะยกตัวอย่างบุคคลที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่เห็นประจำในชุมชนและละแวกใกล้เคียง ก่อนที่การวิ่งออกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นที่นิยม เช่น  นายซัมรี เจ๊ะแม วิทยากรสอนศาสนาโรงเรียนบ้านดุซงญอ จากหมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ วิ่ง เดิน บริเวณโรงเรียนบ้านดุซงยอ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  ถนน  ถึงปัจจุบัน , หนุ่มคนนี้ก็ออกกำลังกายทุกวัน เป็นคนชุมชนหลังสำนักสงฆ์บ้านดุซงญอ ชุมชนมะดรามะ หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ ,นายซุกรี ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาท้องถิ่น ออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน, นายเสกสรร วานิ คนตลาด หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ เป็นคนหนึ่งที่วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุชภาพหลายปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อการบำบัดโรค บุคคลทั้งสี่นี้นับเป็นตัวอย่างหรือต้นกำเนิดของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิ่ง สู่ชุมชนตำบลดุซงญอ

การเพิ่มขึ้นของผู้ออกกำลังกายหน้าใหม่ๆตามกระแส จากสื่อทีวี โซเซียลมีเดียต่างๆ เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อวงการสุขภาพที่ได้ขยายในวงกว้าง สู่ครอบครัว สิ่งเหล่านี้หากสามารถทำได้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ สนับสนุนให้ประชากรชุมชนในตำบลร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลดุซงญอ และก่อตั้งชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จากพนักงาน พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป คนงานจ้างเหมา ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ออกกำลังกายทุกวันพุธเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้านเป็นกิจวัตประจำสัปดาห์ เริ่มกลางในปี 2561 ที่ผ่านมา

กระแสการออกกำลังกาย วิ่ง เดิน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ปี 2561 ในชุมชนดุซงญอ มาใช้บริการ พื้นที่ อบต.ดุซงญอ ออกกำลังกายในช่วงยามเย็น เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จนนำไปสู่การเกิดทริปวิ่งสองรายกายเพื่อโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวของตำบล เช่นทริปแรก หมอชวนวิ่งของโรงพยาบาลจะแนะ ณ บ้านน้ำหอม เพื่อชมทะเลหมอก ระยะทาง 4 กิโลเมตรจากโรงเรียนบ้านน้ำหอม ถึงสถานที่ชมหมอก จัดในเดือนตุลาคม 2561 และทริปที่สอง ทริปวิ่งเดินของชุมชนบ้านดุซงญอ วิ่งเพื่อชมหมอกเช่นเดียวกับทริปแรก จัดในสถานที่เดียว วันที่ 16 เดือนธันวาคม 2561

ที่มา : www.dusongyo.com   5 ธันวาคม 2018


Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com