Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 92047

ดาโต๊ะดุซงญอ 2

ดาโต๊ะดุซงญอ 1

ความประทับใจของพี่น้องชาวดุซงญอ''รอยากีตอ''ในหลวงของเรา

 

4f6Z5l.jpg

ในหลวงเสด็จ ณ บ้านดุซงญอ 

4f6lV2.jpg

ในหลวงเสด็จ ณ บ้านดุซงญอ ๒๕๒๑

4fnBkn.jpg

ในหลวงเสด็จ ณ บ้านดุซงญอ ๒๕๒๑

4fnCnv.jpg

กำนันตำบลดุซงญอ ๒ สมัย รับพระราชทานเข็มรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

นายประพจน์ เจตาภิวัฒน์หรือชื่อเรียกของพี่น้องในชุมชนเรียกติดปากว่า เปาะซูปาเป็นผู้นำชุมชนคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งจากพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่บ้านดุซงญอและตำบลดุซงญอ เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลดุซงญอ ได้รับคะแนะอย่างท้วมท้นถล่มถลาย ด้วยการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่พูดมาก คำไหนคำนั้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของใครต่อใครอย่างประจักและพบเห็น

4fn6dE.jpg

นายประพจน์   เจตาภิวัฒน์  กำนันตำบลดุซงญอ ๒  สมัย (จากการเลือกตั้ง)

 

4fnXbn.jpg

บ้านเกิดอดีตกำนันประพจน์ เจตาภิวัฒน์และบ้านอดีตกำนันประพัฒน์ เจตาภิวัฒน์ (บิดา)

                      เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้เขียนได้ทำหน้าที่เป็นบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรับผิดชอบหมู่ที่ ๔ บ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ มีโอกาสเข้าไป ขอคำปรึกษา คำชี้แนะในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชนด้านต่างๆในตำบล และถือโอกาสพูดคุยสอบถามเรื่องราวของชุมชน เกี่ยวกับการเสด็จฯของในหลวง ซึ่งท่านเองให้ความกันเองสบายๆ และได้กล่าวว่า

               ช่วงนั้นอยู่ในวัยรุ่น อายุประมาณ ๑๗-๑๘ ปี  ชาวบ้านและครอบครัวของกระผมเอง รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงรู้สึกดีใจมาก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จที่หมู่บ้านของเรา เสด็จพระราชดำเนินและได้เสด็จมาที่นี้จำนวน ๓  ครั้ง  คือครั้งที่ ๑ เสด็จบริวเวณใกล้มัสยิดมูฮำมาดี บ้านดุซงญอ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อเวลาเย็นย่ำของวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ สถานที่เดียวกัน และเสด็จครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๔ตุลาคม ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ไปทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำรือเปาะ ตามพระราชดำริ

                คุณพ่อของกระผมคือ นายประพัฒน์ เจตาภิวัฒน์ กำนันดูซงญอในสมัยนั้น ได้รับมอบหมายให้เตรียมพื้นที่ที่จะสร้างที่ว่าการอำเภอดุซงญอ  ยิ่งสร้างความปิติยินดีเป็นล้นพ้น ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนื่องจากพระองค์ทรงห่วงใย สภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องที่นี่ เพราะบ้านดุซงญออยู่ไกลจากตัวอำเภอระแงะ ๑๖ กว่ากิโลเมตร จากตัวอำเภอเมือง ๓๐ กว่ากิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นยุทธ์ศาสตร์เหมาะสำหรับการพัฒนาในอนาคต พระองค์ทรงมีพระเนตรการไกล แต่น่าเสียดายที่วันนี้อำเภอดุซงญอไม่ได้ก่อตั้ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองการปกครอง ผู้มีอิทธิพล แต่ในใจของคนดุซงญอจากอดีตจึงปัจจุบันมีคำว่า อำเภอดุซงญอเสมอมา และวันนี้ทุกคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังหวังว่าสักวันอำเภอในฝันของพวกเขา คืออำเภอดุซงญอจะต้องเกิดขึ้น อย่างน้อยได้สะท้อนถึงความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง

                ผู้เขียนรู้สึกถึงความต้องการในสิ่งที่เคยจะมีของคนในพื้นที่ แต่กลับไม่มีถามผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบต่อจากนายประพัฒน์ เจตาภิวัฒน์ ก็ไม่ได้คำตอบ จนถึงสมัยนี้ความต้องการในสิ่งนั้นๆอย่างอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะคนดุซงญอมีบุญแต่กรรมบัง ก็ได้  ตอนท้ายท่านประพจน์ เจตาภิวัฒน์ ฝากไว้ว่า ทำวันนี้ รับผิดชอบสิ่งที่ทำให้ดีที่สุด อะไรผ่านไปแล้วผ่านไปเลย ‘’อย่างน้อยเราก็ได้ทราบแล้วว่าหมู่บ้านของเราเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยและมันได้จารึกแล้ว อาจด้วยความตั้งใจหรือไม่  มันไม่สำคัญ‘’

                ชาวบ้านดุซงญอ รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือเกล้าเสมอมา สมดังคำที่จารึกอยู่ในหัวใจทุกผู้คนเป็นนิรันดร ว่า                   ’’เย็นศิระเพราะพระบริบาล’’

 

อ้างอิง :

4HT2F8.md.jpg

สัมภาษณ์นายประพจน์ เจตาภิวัฒน์  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อ ปี ๒๕๔๕  ที่ ตลาดดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ นราธิวาส  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com