Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

นักเขียนชื่อดัง

นักเขียนชื่อดัง คนดุซงญอ

 

 

   รางวัลด้านการเขียน ''คน ค้น ฅน ''

   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์

 

 ดุซงญอ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส สถานที่ถือ กำเนิดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๐ คือดินแดนที่เคยเกิดเหตุการณ์อันเป็นหนึ่งในต้นธารตำนานขบวนการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดภาคใต้ รู้จักกันในนาม สงครามดุซงญอเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๑'

                   ห้วงเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๗ ทั้งเดือนที่ผมเริ่มบันทึกเหตุการณ์เดินทางในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ กลับกลายเป็นเหมือนม่านควันไฟที่ก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในบ้านอันแสนอบอุ่น หลังจากเป็นเพียงกองไฟดวงน้อยไม่กี่ดวงที่เริ่มลุกลามเลียในจุดต่างๆมาตั้งแต่ต้นปี

                   ก่อนหน้าด้วยความเป็นคนในพื้นที่ เพราะนราธิวาสคือบ้านเกิดครั้งเยาว์วัยเวลาผมเขียนสกู๊ปข่าวส่งให้กับหนังสือพิมพ์บางฉบับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่พานพบ เพื่อป้องกันอาการตื่นตระหนกของผู้คนที่ได้ติดตามสถานการณ์ ผมจึงพยายามนำเสนอเรื่องราวดีๆที่สะท้อนความรู้สึกในเชิงบวก เพราะเชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในที่สุดจะสงบลงได้เหมือนทุกครั้ง และชาวบ้านในพื้นที่ก็ชาชินกับเหตุการณ์เลวร้ายในลักษณะเช่นนี้แล้ว    เนื่องจากมักเกิดเหตุในลักษณะนี้แทบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมือง หรือก่อนเดือนที่จะสิ้นสุดการใช้งบประมาณประจำปีของทางราชการ         บันทึกการเดินทางเรื่องราวต่างๆที่ได้นำมาเสนอเขียน คือเรื่องราวที่มีเจตนามุ่งสะท้อนบางแง่มุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในห้วงยามสุดวิกฤติภายใต้ความรู้สึกของใครหลายๆคน ที่ผมหยิกยกมานำเสนอเพื่อให้คนได้รับรู้ เห็นใจในชะตาชีวิตของบรรดาผองเพื่อนหรือพี่น้องร่วมแผ่นดิน เรื่องราวของผู้คนหลากสาขาอาชีพ ที่ล้วนสะท้อนความรู้สึกอันแท้จริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ และส่งผลต่อเนื่องยาวนานับหลายเดือนมาแล้วต่อแทบทุกผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

               เป็นเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต การท่องเที่ยว ฯลฯ ของคนไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนานด้วยความปกติสุข ประการสำคัญ ....เป็นเรื่องราวที่มุ่งสะท้อนความสวยงาม รอยยิ้ม มิตรภาพ และความใฝ่ฝัน ของผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมภาพอันสวยงามในแง่มุมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านประจักษ์และเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และรวมถึงการสะท้อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งยังคงดำรงอยู่ในหลายผู้คน หลากหน่วยงาน ที่พยายามผลัดดันโครงการและเสนอแนวคิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กำลังรุมเร้า

             ผมเชื่อว่าภายในสถานการณ์ข่าวด้านลบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หากจะมีแง่มุมดีๆของผู้คนมานำเสอนต่อสาธารชน เพื่อผู้คนจักได้เข้าใจ เห็นใจ และส่งผ่านความช่วงเหลือในรูปลักษณ์ต่างๆที่พอจะหยิบยื่นกันได้ จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็น น้ำ ที่ช่วย ดับไฟ อันร้องแรงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างดี เป็นเวลากว่า ๑ ทศวรรษที่ผูกพันกับงานขีดเขียนในฐานะ สื่อมวลชนเล็กๆคนหนึ่ง โดยเฉพาะความภาคภูมิใจ คือ การได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตักศิลาทางสื่อมวลชนที่สำนักผู้จัดการ จากผู้สื่อข่าว จนกลายเป็นหนึ่งใน ทีมสกู๊ปข่าวปกหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และทีมข่าวพิเศษ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ             ต่อมาผันตัวเองไปทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เวสท์เทิร์นโฟกัสภาคใต้ประมาณ ๒ ปี ก่อนจะดำรงเป็นคนเขียนหนังสืออิสระเต็มตัวตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา พร้อมพกพาความมุ่งมั่นในการทำงานเขียนทุกประเภทและทำงานพิเศษบ้างเป็นบ้างเวลา          

           ประวัติ            

                 ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์  เกิดพฤษภาคม ๒๕๑๐ ณ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตลาดดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ (เดิมขึ้นกับ อ.ระแงะ) จ.นราธิวาส ผ่านการศึกษาจากดุซงญอ มัธยมต้นสุไหงปาดี และมัธยมปลายโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโท สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์(นีด้า)อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเดินทางไปจำพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรมอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก รวมระยะเวลาเป็นสมณเพศ ๗ เดือน             ผ่านงานด้านสื่อมวลชน คนถ่ายภาพ ก่อนผันตัวเองมาดำรงตนเป็นคนเขียนหนังสืออิสระตราบปัจจุบัน พร้อมกับทำงานพิเศษบ้างเป็นบางเวลา

    ผลงานด้านการเขียน

อเนก สิทธิประศาสตร์ : สุภาพบุรุษนักปกครอง,๒๕๔๕

ประวัติศาสตร์สมัย หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด,๒๕๔๕

สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา,๒๕๔๖

แสงเงาหลังแผ่นฟิล์ม แจ๊สสยาม,๒๕๔๗

บุษผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน,๒๕๔๘

จิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด – สันกาลาคีรี,๒๕๔๘

ใต้ร่มเย็น ด้วยพระบารมี,๒๕๔๙

ใต้ความทรงจำ,๒๕๕๐

เกาะติดวิกฤษใต้,๒๕๕๐ ฯลฯ         

รางวัลด้านการเขียน

              รางวัลยอดเยี่ยมผลงานเขียนสารคคีชีวิตรางวัลคน ค้น คน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จากเรื่อง บุษผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน   

ที่มา : หนังสือจิตรวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด - สันกาลาคีรี ,ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์.๒๕๔๘ หน้า ๔,๕ และ ๖ ภาพโดย : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                

 

               

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com