Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90766

อนุสาวรีย์ลูกปืน

 

 

อนุสาวรีย์ลูกปืน

 

 

 

(หมายเหตุ ปลายปี พ.ศ.๒๕๖๐ อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอถูกรื้อถอน เพื่อนำเป็นส่วนหนึ่งของฐานศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส)

ข้อเท็จจริงประการใด สอบถามจังหวัดนราธิวาส

 

 

อนุสาวรีย์ลูกปืนเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลุึกถึงเหตุการณ์กบฏดูซงญอ แต่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก  ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเมือง จังหวัดนราธิวาส สร้างเป็นรูปลูกกระสุนปืน ตั้งอยู่ฐานทรงกลม ๓ ชั้น สูง ๓๖,๓๐ และ ๓๐ เซนติเมตรตามลำดับ จากล่างขึ้นบน ตัวกระสุนปืนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๔ เซนติเมตร ส่วนปลอกกระสุนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร มีช่องสี่เหลี่ยมในส่วนใกล้หัวกระสุนซึ่งสูง ๒๕ เซนติเมตร รวมความสูงของกระสุนปืน  ๒๔๕ เซนติเมตร กล่าวกันว่ามีการบรรจุกระดูกของตำรวจที่เสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏดูซงญอ 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วิ่งตามอนุสาวรีย์ลูกปืน ที่มีแต่ความเงียบ

            หลังจากช่วงเช้าเปิดดูเว็ปไซด์ Google แล้วลองกดคำว่า 'ดุซงญอ' ดูพบว่ามีบทความและเนื้อหาข่าวหลบชิ้นที่กล่าวถึงดุซงญอ หนึ่งในนั้นคือหัวข้อที่นิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๗ สำเสนอบทความเรื่องความเงียบของอนุสาวรีย์ลูกปืน : ดุซงญอ – นราธิวาส.๒๔๙๑ ของอาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            ''คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอก ลูกปืนนี้แต่ก่อนอยู่หน้าอำเภอแล้วถูกเปลี่ยนจุดตั้งมาหลายครั้งแล้ว กระทั่งปัจจจุบันมาตั้งอยู่ที่หน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บริเวณสามแยกหน้าเรือนจำ''

อนุสาวรีย์ลูกปืนเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์กบฏดูซงญอ แต่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก  ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเมือง จังหวัดนราธิวาส สร้างเป็นรูปลูกกระสุนปืน ตั้งอยู่ฐานทรงกลม ๓ ชั้น สูง ๓๖,๓๐ และ ๓๐ เซนติเมตรตามลำดับ จากล่างขึ้นบน ตัวกระสุนปืนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๔ เซนติเมตร ส่วนปลอกกระสุนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร มีช่องสี่เหลี่ยมในส่วนใกล้หัวกระสุนซึ่งสูง ๒๕ เซนติเมตร รวมความสูงของกระสุนปืน  ๒๔๕ เซนติเมตร กล่าวกันว่ามีการบรรจุกระดูกของตำรวจที่เสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏดุซงญอ 

 

 

 

 

ที่มา  : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์.จิตรวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด - สันกาลาคีรี,๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อ้างอิง : ชัยวัฒน์ สถาอานันต์.ความเงียบของอนุสาวรีย์ลูกปืน :ดุซงญอ - นราธิวาส ๒๔๙๑.ศิลปวัฒนธรรม.ปีที่ ๒๕ (๙),กรกฏาคม ๒๕๔๗.๑๓๒-๑๕๐

 ที่มา : www.surapong 3450 wordpress.com  , th.wikipedia.org

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com