Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 002
Visitors : 90766

ความประทับ จากขอนแก่น พัฒนาชุมชน สุภาพร จิตรเวช อบต.ดุซงญอ
 

นักบริหาร จากปราจีนบุรี ปลัด อบต.ดุซงญอ

หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นตำบลดุซงญอ

fsi7Rk.png

เห็นอะไรก็บอกไปอย่างนั้น 

 

นายประลองยทธ์ เขาพระจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙

บ้านดุซงญอ  หมู่ที่  1  ตำบลดุซงญอ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการสร้างชุมชนมาเป็นร้อยปี  ประกอบด้วยประชากรทั้งไทยพุทธ  ไทยมุสลิม  ซึ่งอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและสามัคคีมาช้านานเป็น  100  ปี  ตำบลดุซงญอ  เป็นตำบลที่น่าจะเจริญที่สุดใน  4  ตำบล ของอำเภอจะแนะ  เนื่องจากที่นี่มีทั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ  ที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอจะแนะ  ที่ทำการไฟฟ้าอำเภอจะแนะ  และยังมีตลาดใหญ่  จนความคิดของข้าพเจ้าคิดว่านี่มันตัวอำเภอชัด ๆ  ทั้งที่ความจริงแล้วที่ว่าการอำเภอจะแนะ  ตั้งอยู่ที่ตำบลจะแนะ  ซึ่งมีสถานีตำรวจภูธรจะแนะ  และโรงพยาบาลจะแนะตั้งอยู่ที่ตำบลจะแนะด้วย  แต่ตำบลจะแนะยังดูไม่เจริญเท่าตำบลดุซงญอ  อีกทั้งถนนที่ตัดผ่านตำบลดุซงญอเป็นถนนสี่เลน  และมีปั๊มน้ำมันถึงสองปั๊มซึ่งหน่วยงานราชการทั้งหมดและประชาชนทั้งหมดในอำเภอจะแนะ  ต้องมาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันในตลาดตำบลดุซงญอ  จึงดูเหมือนตำบลนี้จะเจริญกว่าตำบลอื่นทั้งหมดในอำเภอจะแนะ  แม้จะไม่ใช่ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอจะแนะก็ตาม  อีกทั้งตลาดที่นี่ยังมีร้านขายยา  คลินิกผดุงครรภ์  ร้านขายและซ่อมโทรศัพท์  อีกต่างหากจึงเป็นตลาดที่ค่อนข้างเจริญ  แต่อย่างไรก็ตามอำเภอจะแนะก็เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่มีธนาคารมาตั้งให้บริการประชาชน 

              สภาพทั่วไปของตำบลดุซงญอ  นอกจากตลาดบ้านดุซงญอ  หมู่ที่  1  แล้ว  หมู่ที่  2 8  ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีสวนผลไม้(ลองกอง เงาะ  ทุกเรียน)  และต้นยางพารา  ทำให้พื้นที่ตำบลนี้คล้ายป่า   โดยเฉพาพื้นที่หมู่ที่  5 7  มีลักษณะเป็นภูเขาบ้านเรือนและสวนตั้งอยู่ที่ลาดเชิงเขา  จึงทำให้เป็นลักษณะป่าเขา  จึงมีผู้ที่มีความไม่ประสงค์ดีใช้พื้นที่ตำบลนี้ก่อเหตุอยู่เนือง

           อย่างไรก็ตามน้ำตามธรรมชาติไม่บริสุทธิฉันท์ใด  ผู้คนบนโลกนี้ก็มีลักษณะเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์   ภาษา  ความคิดความเชื่อด้านศาสนาและวัฒนธรรม  แตกต่างกันฉันท์นั้น  จะให้ทุกคนคนบนโลกใบนี้เหมือนกันหมดคงไม่ได้  นี่จึงเป็นสิ่งที่เบื้องบนได้กำหนดไว้แล้ว  ดังนั้นผู้ใดคิดเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้เป็นไปนอกเหนือจากที่เบื้องบนกำหนดจึงจะต้องได้รับโทษ

                  ดังนั้นสิ่งที่จะให้เราพบกับความสุขได้จึงควรปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้องของตนให้ดีและถึงพร้อม  ก็จะพบความสุขในชีวิตเอง.............ฉะนั้นหมั่นทำความดีกันนะครับ 

ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ที่มาข้อมูล: ประลองยุทธ์ เขาพระจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธวาส.๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com