Home | แหล่งท่องเที่ยว | สำนักสงฆ์ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 3 | ชมรมจักายานอำเภอจะแนะ Dpcc Club | ชมรมจักรยานดซงญอไบด์ Dusongyo Bike | ผู้นำดุซงญอ | เบิกฟ้าชมวังพระยาระแงะ | Selamat Datang Dusongyo | ประวัติบ้านดุซงญอ | สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอ | มัสยิดดุซงญอ(ร้อยเสา) | ตำนาน'กบฏดุซงญอ' | ตราพระยาระแงะ | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 1 | ข้อมูลพื้นฐานชุมชน 2 | ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิก อบต.ดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 5 | แผ่นที่ตั้งตำบลดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 4 | แผ่นที่ตั้งชุมชนในตำบล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดุซงญอ | ข้อมูลตำบล 1 | ข้อมูลตำบล 2 | สมาคมและสุสานคนจีนดุซงญอ | ติดต่อเรา


Category
   ผู้นำของเรา บ้านดุซงญอ
   ผู้นำศาสนาตำบลดุซงญอ
   เยาวชนคนเก่ง'บ้านดุซงญอ'
   ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงค์ นักเขียนชื่อดัง
   ชัย สานุวัฒน์ คนดุซงญอ
   ทำไม?เรียกกบฏ'ดุซงญอ'
   ดุซงญอเหรอ ''กบฏ''
   อนุสาวรีย์ 'กบฏดุซงญอ' ยังอยู่
   เหตุการณ์ ๕๑ บ้านดุซงญอ
   คนจีนรุ่นแรก'บ้านดุซงญอ'
   คนจีนรุ่นสุดท้าย'บ้านดุซงญอ'
   จากอีสานสู่ 'บ้านดุซงญอ'
   โรงเรียนสวนพระยา'ดุซงญอวิทยา'
   องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ
   หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นดุซงญอ
   โรงเรียนบ้านดุซงญอ
   สถานีตำรวจ 'บ้านดุซงญอ'
   รพ.สต.ตำบลดุซงญอ
   ที่ทำการไปรษณีย์ 'ปณ ดุซงญอ'
   บ้านแมะแซ ม.2
   บ้านสุแฆ ม.3
   บ้านรือเปาะ ม.4
   บ้านกาแย ม.5
   บ้านกาเต๊าะ ม.6
   บ้านน้ำหอม ม.7
   บ้านสาเม๊าะ ม.8
   บ้านดุซงญอ ม.1
   ผู้ก่อตั้ง จัดทำ Web sibe
   โครงการฝายในพระดำริตำบลดุซงญอ
   บ้านแอเจะ,บือจะ,ริแงตำบลผดุงมาตร
   บ้านเมาะตาโก๊ะ,ไอร์ปีแซ,ลูโบ๊ะตำบลผดุงมาตร
   บ้านน้ำวน,กูมุง,ไอร์ซือเร๊ะตำบลช้างเผือก
   บ้านไอร์บือแต,ไอร์โซ,ไอร์บาลอ,ช้างเผือกตำบลช้างเผือก
    บ้านยะออ,จะแนะตำบลจะแนะ
   บ้านมะนังกาแยง,ปารีตำบลจะแนะ
   บ้านสะโก,ไอร์กรอสตำบลจะแนะ
   บ้านตือกอ,บือแตตำบลจะแนะ
   บ้านไอร์มือแซ,ยารอตำบลจะแนะ
   อนุสาวรีย์กบฏดุซงญอ ถูกทุบ
   tes
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
Link

free counters
Sine,November 16,2011
 

Online: 001
Visitors : 90765

ความฝัน บนถนน..การเมืองท้องถิ่น

  

ผู้จัดทำ ผู้ดูแล  www.dusongyo.com

ตามรอยฝัน

บนถนนการเมือง(ท้องถิ่น)

images by free.in.th

นายฮาลูซี บือซา ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์

Haluzie  Shamm  

www.dusongyo.com   

และส่งความเห็น ติ ชม มาได้ที่

www.facebook.com/dusongyow  

Email : dusongyow@gmail.com

089-2952754 

 

เหตุผลสำคัญของการลงการเมืองท้องถิ่นนอกจากการอาสาและเดินตามรอยฝันแล้ว

ก็เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การปกครองชุมชน และเพื่อ ! ................ ??? 


ทุกๆการกระทำ บ่งบอกตัวตนอย่างแท้จริง


4fHQ4g.jpg

 

...การตัดสินใจเข้ามาเล่นการเมืองท้องถิ่น ปลายปี 48 ไม่ได้คิดอะไรมากมาย ไม่ได้ตัดสินใจใช้เวลานาน เพียงแค่จังหวะ โอกาส มันลงตัว เพื่อการอาสาทำประโยชน์ให้กับชุมชนถิ่นบ้านเกิด...

...ณ วันนี้ก็เช่นกัน กลางปี 58 การตัดสินยุติบทบาททางการเมืองของตนเอง ได้คิด ไตร่ตรองมาเป็นเวลาพอสมควรและคิดมาตลอดหากมีโอกาสได้เปลี่ยนสายงานใหม่ พร้อมที่จะหยุดยุติบทบาทของตนเองทันที...

...การอาสาทำประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหากมีจิตอาสา สามารถช่วยเหลือชุมชนได้ตลอดเวลา...

...การเปลี่ยนสายงานใหม่ในครั้งนี้ จังหวะ โอกาส เป็นใจอย่างยิ่ง ท้าทายความสามารถบวกกับประสบการณ์ที่มีอยู่...

...ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสผมในการเปลี่ยนสายงานในครั้งนี้...

...เกือบ 10 กว่าปีที่อยู่ในวงการ การเมืองท้องถิ่นขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ (ตลาดดุซงญอ) ต.ดุซงญอ ทุกๆท่านที่ให้โอกาสผม เลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้   คะแนนอันดับที่ 1  ติดต่อกัน 3 สมัยที่ผ่านมา ...

...ผมได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ อาสาทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิดอย่างดีที่สุดเท่าที่จะได้  ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ในการทำงานย่อมมีการผิดพลาด บกพร่องกันได้โดยสุจริต เป็นเรื่องปกติ ธรรมดาของคนทำงาน การงานใดไร้ซึ่งข้อผิดพลาด ไร้ข้อบกพร่อง นั้นคือการไม่ลงมือกระทำการงานใดๆเลย...

...มีเพื่อนๆถามว่า ไม่เสียดายเหรอ ที่ยุติบทบาททางการเมืองก่อนหมดวาระเช่นนี้ ตอบเลยว่า ไม่ครับ เพราะผมมีทางเลือกลงให้กับตนเอง  ทุกอย่างถูกกำหนดแล้ว ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้...

ประวัติส่วนตัวพอสังเขป

นายฮาลูซี บือซา หมายเลขบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xxx เกิดวันที่ xx เดือนxxxxพ.ศ.25xx เวลา 05.00 น. ณ บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220   

 

คติประจำตัว ทุกๆการกระทำ บ่งบอกตัวตนอย่างแท้จริง

สถานภาพ โสด     กรุ๊ปเลือก A

บิดาชื่อนายxxx บือซา

มารดาชื่อนางxxx บือซา  มีพี่น้อง x คน 

การศึกษา

 ศึกษาระดับเรียนประถมโรงเรียนบ้านดุซงญอ ระหว่างปี พ.ศ.2528 – พ.ศ.2533

 ศึกษาระดับมัธยมต้นโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ระหว่างปี พ.ศ.2534 – พ.ศ.2536

 กิจกรรมสมัยเรียนมัธยมศึกษา

 รองประธานนักเรียนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา

 ศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนดารุสสาลาม ระหว่างปี พ.ศ.2537 – 2539 สายวิทย์ – คณิต

 ศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2544 สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี   

 กิจกรรมสมัยอุดมศึกษา

 พ.ศ.2542 คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 พ.ศ.2543 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

  ศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2546 สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ

ประสบการณ์การทำงาน

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ออมทรัพย์ครูดารุสสาลาม พ.ศ.2544

  บัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2545

 นักวิชาการประจำอำเภอจะแนะสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2546

 ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าครูดารุสสาลาม จำกัด พ.ศ.2546 – 2550

 สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ พ.ศ.2548 – 2558

 รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าครูดารุสสาลาม จำกัด พ.ศ. 2551 – 2558 

 ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ พ.ศ.2558 ปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจและช่วยชุมชน

 การสร้างเว็บไซด์ของชุมชนโดยการใช้ทุนส่วนตัวค่าเช่าพื้นที่ เริ่มใช้งาน พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ชื่อ www.dusongyo.com  

  การเงินและบัญชี กองทุนฌาปณกิจศพ(มายัต)บ้านดุซงญอ พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 หมู่บ้านดุซงญอ Allrights Reserved.
Powered By www.Freethailand.com