Home | โครงการ | เนื้อหาธรรมนูญ | บันทึกข้อตกลง | แผ่นพับแนะนำโครงการ | เผยแพร่ผลงาน | ผลงานวิชาการต่าง ๆ


Category
   เตรียมชุมชน
   สร้างคนทำงาน
   สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับโรงเรียน
   เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล
   สื่อสารกับชุมชน
   ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
   สรุปผลการดำเนินงาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ร่างธรรมนูญ ปี 2558
 
Webboard
  Site Board
 
New Update 

 

Online: 001
Visitors : 73792

สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 healthcharter Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com