ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เปลี่ยนcodeที่ได้แบบนี้เพื่อกรอกลงในHT-89อย่างไร

CWS_MULTIPLE = sg188.dyndns.tv 6801:6820 yesty 9999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server3
CWS_MULTIPLE = sg186.zxaio.org 6801:6820 yesty 9999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server3
CWS_MULTIPLE = aerw52.no-ip.org 6801:6820 yesty 9999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server3
CWS_MULTIPLE = sg188.dnsky.com 6801:6820 yesty 9999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server3

ให้กรอกลงในHT-89ทั้งหมด ทำไง เพราะportแต่ละตัวคือ6801:6820 มี 20 ตัว ต้องกรอกตั้ง 80 ตัว เราจะทำแบบไหนครับ

โดยคุณ วิส Mail to วิส (61.90.83.*) [16 Sep 2011 12:03]
โดยคุณ HD Thai (223.205.48.*) [16 Sep 2011 12:30] #19276 (1/3)
sg188.dyndns.tv คือ ชื่อ URL หรือ Server
6801 6820 คือ พอร์ตที่ใช้งาน
yesty คือ User
9999 คือ Password
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 คือ DES Key ของ Newcamd


โดยคุณ วิส Mail to วิส (61.90.83.*) [16 Sep 2011 12:41] #19278 (2/3)
ขอบคุณครับ มันมีปัญหาตรงportที่กรอกครับ
ว่าต้องกรอก 6801 จน ถึง 6820 ของแต่ละserverเลยหรือไม่เพราะว่ามันต้องกรอกทั้งหมด 80 บ้าน แต่ในHT-89มันกรอกได้แค่ 40(เพราะ ชื่อ server มันมีทั้งหมด 4 ชื่อ แต่ละชื่อ ต้องกรอก 20 port)Error