ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ขอ ค่าพารามิเตอร์ใส่ใน โปรแกรม Server Cable เครือง HYBRID H1 HD

upgrade 2.30 แล้ว ไม่ทราบ ใส่ข้อมูล server cable ตามตัวอย่าง การตั้งค่า server หน้า web แล้ว ทับข้อมูลเดิม ทำให้ดูไม่ได้เลยตอนนี้ ไม่รู้ว่า ของเดิมเข้าใช้ค่าอะไร
hdserver.dyndns.net ไม่ work

โดยคุณ latthawit Mail to latthawit (110.168.89.*) [1 Oct 2011 00:16]
Error