ครูท้องถิ่น (อปท)

Home | ผู้จัดทำ นายชัยวัฒนา ดีใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โทร 0868677277 | สอบบรรจุข้าราชการครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) | สอบบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (ครูผู้ช่วย) | สอบบรรจุข้าราชการครูอบต (ครูผู้ช่วย) | ติดต่อเรา


Category
   ข้าราชการ/พนักงานครูส่วนตำบล (อบต.)
   ข้าราชการ/พนักงานครูเทศบาล (ทศบ)
   ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (กทม)
   ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)
   (......กระดานสนทนา.......)
   กลุ่มวิชา ครูบรรณารักษ์
   กลุ่มวิชา ครูการบริหารการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูอนุบาล
   กลุ่มวิชา ครูภาษาอังกฤษ
   กลุ่มวิชา ครูพละ
   กลุ่มวิชา ครูวิทยาศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูเกษตร
   กลุ่มวิชา ครูดนตรี
   กลุ่มวิชา ครูคหกรรม
   กลุ่มวิชา ครูคอมพิวเตอร์
   กลุ่มวิชา ครูการศึกษาพิเศษ
   กลุ่มวิชา ครูสังคมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูเทคโนโลยีทางการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูธุรการ
   กลุ่มวิชา ครูประถมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูภาษาไทย
   กลุ่มวิชา ครูการจัดการทั่วไป
   กลุ่มวิชา ครูการตลาด
   กลุ่มวิชา ครูพัฒนาชุมชน
   กลุ่มวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูพัสดุ
   กลุ่มวิชา ครูการเงินและบัญชี
   กลุ่มวิชา ครูนิเทศศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูนิติศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูทรัพยากรมนุษย์
   กลุ่มวิชา ครูวิศวกรรมศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูการเมืองการปกครองท้องถิ่น
   กลุ่มวิชา ครูการศึกษานอกระบบ
   กลุ่มวิชา ครูช่างเขียนแบบ
   กลุ่มวิชา ครูวัฒนธรรมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูพุทธศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูการวัดผล
   กลุ่มวิชา ครูช่างโยธา
   กลุ่มวิชา ครูช่างไฟฟ้า
   กลุ่มวิชา ครูช่างอุตสาหกรรม
   กลุ่มวิชา ครูหลักสูตรและการสอน
   กลุ่มวิชา ครูนักวิชาการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูสันทนาการ
   กลุ่มวิชา ครูห้องสมุดโรงเรียน
   กลุ่มวิชา ครูช่างสำรวจ
   กลุ่มวิชา ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   กลุ่มวิชา ครูส่งเสริมสุขภาพ
   กลุ่มวิชา ครูสัตวแพทย์
   กลุ่มวิชา ครูประชาสัมพันธ์
   กลุ่มวิชา ครู สถาปัตยกรรม
   กลุ่มวิชา ครูเอกทั่วไป
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
เรียกบรรจุครูกทม
เรียกบรรจุข้าราชการครูกทม

เรียกบรรจุข้าราชการครูเทศบาล

เรียกบรรจุข้าราชการครูอบต

เรียกบรรจุข้าราชการครูอบจ

เรียกบรรจุข้าราชการครูพัทยา

http://www.freethailand.com/webboard/webboard.php?Category=10959


 

Online: 001
Visitors : 73744
Recommended...
 อดีดนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (โอนย้าย)ครูบรรณารักษ์ (ส่งเสริมการอ่าน)

 

 นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (โอนย้าย) อันดับ ครูผู้ช่วย  ปี 2554 ณ 1 กรกฎาคม 2554

(ส่งเสริมการอ่าน)

  

 

 

 " ครูชัยวัฒนา

 

 

อาจารย์ชัยวัฒนา ดีใหม่ โทร086-8677277 

ข้าราชการครูเทศบาล   (ครูผู้ช่วย) 

ครูระดับประถมศึกษาป1- ป6

ครูชัยวัฒนาฯ ครูปฏิบัติการสอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  / คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย (เสริม)  ประวัติศาสตร์  /สังคมศึกษา /  และเป็นครูบรรณารักษ์ งานโครงการ/กิจกรรมห้องสมุด/งานอื่นที่ได้รับมอบหมายๆ

ปริญญาตรี  บรรณารักษ์ฯ  เกรด (2.68)

  ปวค  วิชาชีพครู  เกรด  (2.97)

ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  เกรด (3.79)


ประวัติการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (โอนย้าย)  ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ และได้ประสบการณ์ )
ปี 2548 จนท ธุรการ 1 อบต  จ.อยุธยา พนง อบต         
ปี 2549 จนท ธุรการ 1 อบต  จ นครราชสีมา 
พนง.อบต
 
ปี 2550 จทน ห้องสมุด 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง
)             (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)
ปี 2551 จนท ห้องสมุด 3เทศบาลฯ จ.สระบุรี พนง.เทศบาล
ปี 2554 นักวิชาการศึกษา 3 จ.ระนอง(ภาคใต้)พนง.อบต
ปี 2554 ครูเทศบาล  อันดับ ครูผู้ช่วย จ.ชลบุรี
พนง.ครูเทศบาล    

 

ประวัติการสอบข้าราชการ

ปี2555 คณะกรรมการคุมสอบบรรจุข้าราชการครู สพฐ

ปี2554 สอบบรรจุข้าราชการครู กทม (บรรณารักษ์) ได้ลำดับที่ 2   (สละสิทธิ์)

ปี 2553 สอบคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตำบลสตึก (นักวิชาการศึกษา) ได้ที่ 2

ปี 2552 สอบบรรจุครูสพฐ  นครราชสีมา เขต 6 ได้ลำดับที่ 29

ปี 2551 สอบบรรจุครูสพฐ นนทบุรี เขต 2 ได้ลำดับที่ 16

ปี 2552 สอบบรรจุบรรณารักษ์ กศน ได้ลำดับที่ 238

ปี 2548 สอบบรรจุเทศบาลนครสมุทรปราการ ( จนท ธุรการ 1) ได้ที่ 97

ปี 2548 สอบบรรจุครูกทม   ผ่านข้อเขียน (ขาดคุณวุฒิทางครู)

 ธุรกิจส่วนตัว

  -       ห้องเช่ารายเดือน

ณ  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้เขียนเว็บไซต์

ครูชัยวัฒนา  ดีใหม่

เครือข่ายครูบรรณารักษ์ ฯ          +

ครูผู้ช่วย 

ครู คศ.1       -     ครู คศ. 5 

ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด  อบต เทศบาล  อบจ

 

 

 


Page 1/1
1
Copyright © 2005 ครูท้องถิ่น (อปท) Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com