ครูท้องถิ่น (อปท)

Home | ผู้จัดทำ นายชัยวัฒนา ดีใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โทร 0868677277 | สอบบรรจุข้าราชการครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) | สอบบรรจุข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (ครูผู้ช่วย) | สอบบรรจุข้าราชการครูอบต (ครูผู้ช่วย) | ติดต่อเรา


Category
   ข้าราชการ/พนักงานครูส่วนตำบล (อบต.)
   ข้าราชการ/พนักงานครูเทศบาล (ทศบ)
   ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (กทม)
   ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)
   (......กระดานสนทนา.......)
   กลุ่มวิชา ครูบรรณารักษ์
   กลุ่มวิชา ครูการบริหารการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูอนุบาล
   กลุ่มวิชา ครูภาษาอังกฤษ
   กลุ่มวิชา ครูพละ
   กลุ่มวิชา ครูวิทยาศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูเกษตร
   กลุ่มวิชา ครูดนตรี
   กลุ่มวิชา ครูคหกรรม
   กลุ่มวิชา ครูคอมพิวเตอร์
   กลุ่มวิชา ครูการศึกษาพิเศษ
   กลุ่มวิชา ครูสังคมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูเทคโนโลยีทางการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูธุรการ
   กลุ่มวิชา ครูประถมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูภาษาไทย
   กลุ่มวิชา ครูการจัดการทั่วไป
   กลุ่มวิชา ครูการตลาด
   กลุ่มวิชา ครูพัฒนาชุมชน
   กลุ่มวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูพัสดุ
   กลุ่มวิชา ครูการเงินและบัญชี
   กลุ่มวิชา ครูนิเทศศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูนิติศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูทรัพยากรมนุษย์
   กลุ่มวิชา ครูวิศวกรรมศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูการเมืองการปกครองท้องถิ่น
   กลุ่มวิชา ครูการศึกษานอกระบบ
   กลุ่มวิชา ครูช่างเขียนแบบ
   กลุ่มวิชา ครูวัฒนธรรมศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูพุทธศาสตร์
   กลุ่มวิชา ครูการวัดผล
   กลุ่มวิชา ครูช่างโยธา
   กลุ่มวิชา ครูช่างไฟฟ้า
   กลุ่มวิชา ครูช่างอุตสาหกรรม
   กลุ่มวิชา ครูหลักสูตรและการสอน
   กลุ่มวิชา ครูนักวิชาการศึกษา
   กลุ่มวิชา ครูสันทนาการ
   กลุ่มวิชา ครูห้องสมุดโรงเรียน
   กลุ่มวิชา ครูช่างสำรวจ
   กลุ่มวิชา ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   กลุ่มวิชา ครูส่งเสริมสุขภาพ
   กลุ่มวิชา ครูสัตวแพทย์
   กลุ่มวิชา ครูประชาสัมพันธ์
   กลุ่มวิชา ครู สถาปัตยกรรม
   กลุ่มวิชา ครูเอกทั่วไป
 
Webboard
  Site Board
 
New Update
เรียกบรรจุครูกทม
เรียกบรรจุข้าราชการครูกทม

เรียกบรรจุข้าราชการครูเทศบาล

เรียกบรรจุข้าราชการครูอบต

เรียกบรรจุข้าราชการครูอบจ

เรียกบรรจุข้าราชการครูพัทยา

http://www.freethailand.com/webboard/webboard.php?Category=10959


 

Online: 001
Visitors : 73546

ผมมีความภูมิใจที่เป็นพนักงานครูเทศบาล หรือ  ข้าราชการครูเทศบาล  มีสวัสดิการ   และ มีความก้าวหน้าสูงมาก ศึกษาแล้วอย่างดีครับ  เพราะครูเทศบาลได้ไปดูงานต่างประเทศ   มีโอกาสสอบเป็นผู้บริหาร ได้ทั่วประเทศ  จะมีมาทุกเดือน  ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน  และมีโอกาสไปศึกษาดูงานทุกปีครับ  ส่งครูอบรมหลักสูตรต่างๆมากมายในแต่ละปี  ได้เพื่อนเยอะ และเป็นส่วนราชการเทศบาลก็ตั้งอยู่ทั่วประเทศในแต่ละตำบล  อำเภอ จะมีโรงเรียนเทศบาล อบต  อบจ  ศูนย์เด็กเล็ก  นอกจากนี้  ยังได้รับเงินเดือนเต็ม  เพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิก กบข และเรามี กบท  ( ยังมีหวังบำนาญ) ครับ ที่สำคัญ เรามีเครื่องแบบอันทรงเกียรติ ผมภูมิใจเป็นครูเทศบาลที่สุดครับ 

http://www.freethailand.com/webboard/webboard.php?Category=10959

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกดูที่นี้ครับ


Page 1/1
1
Copyright © 2005 ครูท้องถิ่น (อปท) Allrights Reserved.
Powered By Freethailand.com